ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 160/1726/2-3-2018 ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Σ' ΑΥΤΟΥΣ