Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθειααναλώσιμων για τις ανάγκες των  ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου όπως αναλύεται παρακάτω, προϋπ/σμού εώς…

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών αναλώσιμων Η/Υ