ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Μύκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των επισυναπτόμενων στη συνημμένη πρόσκληση, ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.544,108€ με Φ.Π.Α….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ