Πορίσματα εκτίμησης ζημιών από χαλάζι της 22/06/2020

Ανακοινώνεται οτι ο ΕΛΓΑ απέστειλε σήμερα 23/03/2021 , τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από χαλάζι της 22/06/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Μύκης. 

Στα πορίσματα ζημιάς, που τους αφορούν,  οι παραγωγοί έχουν πλέον πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛ.Γ.Α. και συγκεκριμένα μετά από σύνδεση, με τους κωδικούς taxis, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ