Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 21/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                 Σμίνθη 17/06/2022

        ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 3784

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής

Πληροφορίες: Καναργιέλης Ιωάννης

Ταχ. Δ/νση: Σμίνθη

Τ.Κ.: 67100

Τηλ.: 2541352321

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (24η)

προς τα μέλη της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΜΥΚΗΣ

1. Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν (πρόεδρος)
2. Καλεντζή Χικμέτ (αντιπρόεδρος)5.  Μετζήτ Χασάν Ρεμζή
3. Γκέντς Μπασά Γιουξέλ6.  Χασάν Σαλή Ρετζέπ
4. Μπουγιουκλού Χουσεΐν7.  Αδέμ Χασάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 21/06/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης για αγορά ακινήτου στον οικισμό Σμίνθης (Δημαρχείο). (Εισηγητής: Σοφτά Κενάν).

3ο θέμα: Έγκριση όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου στον οικισμό Εχίνου (εναπόθεση απορριμμάτων). (Εισηγητής: Σοφτά Κενάν).

4ο θέμα: Έγκριση πρόσληψης δίμηνης διάρκειας εκτάκτου προσωπικού. (Εισηγητές: Β. Μωυσίδης & Δ. Συμεωνίδης).

5ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τελών καθαριότητας & φωτισμού (για Ιμάμ Εφένδη Ιρφάν). (Εισηγητής: Γεώργιος Χιάλης).

6ο θέμα: Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τοπείρου και Δήμου Μύκης για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή – Διαμόρφωση Γηπέδου Αβάτου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν