,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΑΝΑΝΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.http://localhost/mykh/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/01082022_ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ_ΔΗΜΟΣ-ΣΕ-ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ-ΕΝΟΨΕΙ-ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΓΙΑ-ΠΥΡΚΑΓΙΑ.pdf ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ