, ,

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση ΣΟΧ(2/2024 ) για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ