Πρόσκληση συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (16η)

προς τα μέλη της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κιούρτ Αχμέτ (πρόεδρος)
Ραμαδάν Μπαχρή (αντιπρόεδρος)5.  Παλικάρ Σαμή
Γκροσδήλ Χουσεΐν6.  Μασλάρ Χαλήλ
Ματζήρ Νατζιέ7.  Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, άρθρο 74Α παρ.1, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023), σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μύκης που θα γίνει στις 09/07/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στη Σμίνθη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο θέμα: Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2023. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

2ο θέμα: Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ προπληρωμής για αύξηση ισχύος παροχής στη Γλαύκη, ποσού 921,73€. (Εισήγηση: Μαρία Μύτικα).

3ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού προστίμου έτους 2021 από την Κιοσέ Εμινέ του Χασάν. (Εισήγηση: Γεώργιος Χιάλης).

4ο θέμα: Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών από αναδρομική επιβολή δημοτικών τελών ακινήτου για το διάστημα 23-4-2019 έως 11-6-2024 από τον Αρναούτ Ηρκάν του Χασάν. (Εισήγηση: Γεώργιος Χιάλης).

5ο θέμα: Έγκριση χορήγησης 1ης μετάθεσης της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών εξαρτήσεων». (Εισήγηση: Δήμητρα Πλουμιστού).

6ο θέμα: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης και πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων Δήμου Μύκης». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

7ο θέμα: Υποβολή πρότασης πράξης στο Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην πρόσκληση με κωδικό ΑΜΘ 38 «Δράση RSO2.1.α. Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια / δημοτικά κτίρια περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας». (Εισήγηση: Ιωάννα Κούτσικου).

Πρόσκληση 16/ 4344/05.07.2024