Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Μύκης για το οικονομικό έτος 2015