ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο :   25413 52300
ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΙΤΑΤ  Αντιδήμαρχος: 2541 3 52309 

ΧΟΜΚΟ ΕΡΚΑΝ  Αντιδήμαρχος: 2541 3 52308
 Αντιδήμαρχος: 2541 3 52310

ΜΠΑΡΚΑ   Αντιδήμαρχος: 2541 3 52310

ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ  Αντιδήμαρχος: 2541 3 52313

ΑΔΕΜ ΧΑΣΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 2541 3 52311

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ 2541 3 52314

ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Προϊστάμενος Δημοτολόγια- Εκλογικά: 2541 3 52322 Φάξ 2541083016 EMAIL: ilias.vareltzidis@dimosmykis.gr

ΓΙΑΛΟΥΤΣ ΣΕΜΡΑ  Ληξίαρχος: 2541 3 52301  EMAIL : lixiarxeio@dimosmykis.gr

Πρωτόκολλο: 2541 3 52316

KΑΝΑΡΓΙΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δημοτολόγια – Δημοτικό Συμβούλιο – Επιτροπές : 2541 3 52321 giannis.kanaryelis@dimosmykis.gr 

ΚΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών : 2541 3 52337

MΩΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικού: 2541 3 52336

ΙΜΑΜ ΧΑΤΙΤΖΕ : ΠΡΟΝΟΙΑ -ΥΓΕΙΑ – ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: 2541 0 80929

ΜΥΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: 2541 3 52312 maria.mytika@dimosmykis.gr

Λογιστήριο 2541 3 52324

ΧΙΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Γραφείο Εσόδων 2541 3 52319 giorgos.hialis@dimosmykis.gr

ΑΧΜΕΤ ΣΟΥΚΡΗ ΑΛΗ Γραφείο Εσόδων 2541 3 52317

ΜΙΧΑΛΙΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 2541 3 52325 tasos.mihalislis@dimosmykis.gr

ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΝΙΚΟΣ : Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης /(τέλη ΎΔΡΕΥΣΗΣ) 2541 3 52318 EMAIL : nikos.neokleous@dimosmykis.gr

ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  Πολ. Μηχανικός – Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος 2541 3 52326 EMAIL : dimitra.ploumistou@dimosmykis.gr

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΑ         Πολ. Μηχανικός – Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος  2541 3 52327 gianna.koutsikou@dimosmykis.gr

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Τοπογράφος Μηχανικός – Προϊστάμενος Αυτ. Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 2541 3 52334 EMAIL : d.simeonidis@dimosmykis.gr

ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Δ/νση Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος 2541 3 52323 EMAIL : dkantartzis@dimosmykis.gr

ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Γεωπόνος – Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής 2541 3 52304 stathis.torosidis@dimosmykis.gr

Κ.Ε.Π.

ΕΧΙΝΟΥ Τηλ:25443 50108   -109, Φάξ: 25443 50110
ΩΡΑΙΟΥ 25410 70404 Φάξ: 25410 27858
ΚΟΤΥΛΗΣ 2544352210 Κοινότητα: 2544023100 Φάξ: 2544024406
ΘΕΡΜΩΝ 2544022180 Φάξ:2544023232
ΣΑΤΡΩΝ 2544024456-2544022194  Φάξ: 2544024456-2544022194