ΑΠΟΦΑΣΗ 392/2016 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ