Γνωμοδότηση για την Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για καθορισμό χώρου ανέγερσης βοηθητικών χώρων Τεμένους Εχίνου