Κανονιστική απόφαση σχετικά με τις προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης περιπτέρων στο Δήμο Μύκης