ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 30/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ