ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 20-8-2015