Επικαιρότητα

Πορίσματα ΕΛΓΑ για το χαλάζι της 11/07/2019

Ανακοινώνεται οτι ο ΕΛΓΑ απέστειλε σήμερα 02/06/2020 , τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από χαλάζι της 11/07/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Μύκης. Τα πορίσματα αφορούν τους οικισμούς Μύκη και Κένταυρο.

Στα πορίσματα ζημιάς, που τους αφορούν,  οι παραγωγοί έχουν πλέον πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛ.Γ.Α. και συγκεκριμένα μετά από σύνδεση, με τους κωδικούς taxis, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Pages

Πρόσκληση - Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκήσιμης γαίας

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος , στον οποίο έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης , να προσέλθει άμεσα στο γραφείο αγροτικής παραγωγή του Δήμου Μύκης , προκειμένου ενυπόγραφα να λάβει γνώση και να παραλάβει το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που τον αφορά.

Pages