Επικαιρότητα

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου

Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονιής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης για το έργο : " Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Ωραίου Δήμου Μύκης".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης : " Πιαδικές χαρές σε οικισμούς του Δήμου Μύκης. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Pages

Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας για την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 43/2017 (ΑΔΑ : 6118ΩΚΛ-7ΞΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και

Pages