Επικαιρότητα

Χρηματοδότηση του Δήμου Μύκης από το Υπουργείο Εσωτερικών

Χρηματοδότηση του Δήμου Μύκης με το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για αγορά μηχανήματος έργου JCB.

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Pages

Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας για την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί

α)  η 43/2017 (ΑΔΑ : 6118ΩΚΛ-7ΞΘ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  και

Pages