Επικαιρότητα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον ν.4070/12

Πρόσκληση Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προς κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015. Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Ειδική στήριξη άρθρου 68 του κανονισμού 73/2009

Η ΕΑΣ Ξάνθης καλεί τους δικαιούχους της ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του κανονισμού 73/2009 , για το έτος 2014 να υποβάλλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση.

Pages

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 15ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) COVID-19

Στη Σμίνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00μ. συνεδρίασε (τηλεφωνικά) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων (διά περιφοράς) των θεμάτων της υπ' αρίθμ.: 4073/08-05-2020 πρόσκλησης του προέδρου

Pages