Επικαιρότητα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων δεύτερης ευκαιρίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων δεύτερης ευκαιρίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : ¨Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την άρση επικινδυνότητας τμήματος του οδικού δικτύου του οικισμού Άλματος¨.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Pages

Pages