Επικαιρότητα

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται η πολιτική προστασία του Δήμου Μύκης

ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΘΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Μύκης θέτει από το πρωί της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2021 σε αυξημένη ετοιμότητα την

Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ενόψει του κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μύκης ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία  περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για την περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας έχει εκδοθεί  η A-84 /2021  (ΑΔΑ : 6ΗΖΤΩΚΛ-ΔΘ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Για την ανάθεση της υπηρεσίας θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του ν. 3463/2006 , του άρθρου 116 παρ.1   ,   του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016 , και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Pages