ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 11ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) COVID-19

Στη Σμίνθη τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και από ώρα 16.00 συνεδρίαση εκτάκτως (τηλεφωνικά) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων (διά περιφοράς) των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 3559/30-3-2020 πρόσκλησης του προέδρου

1ο θέμα: Κατεπείγουσα προμήθεια προστατευτικών μασκών προσώπου από τον Covid-19, γαντιών μιας χρήσης και αντισηπτικών

2ο θέμα: Κατεπείγουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον προθάλαμο του Κέντρου Υγείας Εχίνου

3ο θέμα: Κατεπείγουσα αντικατάσταση αντλίας στον οικισμό Άλμα

4ο θέμα: Κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών ΜΕ 40831