Συντήρηση- επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μύκης» (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ), ποσού 14.000,00€