ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 20ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτης) (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)