ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)