ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (έκτακτης-τηλεφωνικής διά περιφοράς)