ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 23ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ (έκτακτης-τηλεφωνικής-διά περιφοράς)

Στη Σμίνθη τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και από ώρα 16.00 μ.μ. συνεδρίασε εκτάκτως (τηλεφωνικά-διά περιφοράς) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων της υπ' αρίθμ. 5317/13-07-2020 πρόσκλησης του προέδρου

1ο Θέμα: Εισήγηση περί κατεπείγουσας αναβολής του διαγωνισμού με τίτλο: "Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση των PRESS CONTAINER απορριμμάτων σε οικισμούς του Δήμου Μύκης"