Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 7-9-2020