ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 18/2017 ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ