ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 34/2017 ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΝ 18-1-2017