ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 38/2017 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΝ 20-1-2017