ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 1-3-17 / 31-8-19