Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Αποχετεύσεως των Δημοτικών Κοινοτήτων Μύκης και Εχίνου