Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής