Ανακοίνωση - Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης