ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 23/03/2016