Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Μύκης