ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 3/2022 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 24/11/2022 μέχρι και 5/12/2022

(η τελευταία ημέρα συμπίπτει με αργία (2/12) οπότε η προθεσμία των 10 ημερών λήγει στις 5/12/2022)