Αυτοτελές Τμήμα Ύδρευσης- Αποχέτευσης

Δείτε εδώ την αρμοδιότητα