Εργασίες αποκατάστασης του διαδικτυακού τόπου


Ο Διαδικτυακός τόπος του Δήμου Μύκης αντιμετώπισε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα. Γίνονται εργασίες αποκατάστασης της λειτουργικότητας του.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.