Πόθεν Έσχες

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

(σχετική ενημέρωση από Γ’ Μονάδα της Αρχής του άρθρου 47 του ν. 4557/2018)

Προς κάθε αιρετό (δημοτικό σύμβουλο) που υπηρέτησε στον Δήμο τα έτη 2015 – 2016 – 2017 και μέχρι σήμερα.

 

Όσοι είναι ή ήταν υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, παρακαλούνται να σπεύσουν ΑΜΕΣΑ

να τακτοποιήσουν τις εκρεμμότητές τους.

 

Καπζά Τζεμήλ, Δήμαρχος

Δήλωση 2015 & Συμπληρ. 2014

Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ, Αντιδήμαρχος

Δήλωση 2015

Καβάς Κενάν, Αντιδήμαρχος

Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν, Αντιδήμαρχος

Χασάν Σαλήχ Σαμή , Αντιδήμαρχος 2015

 

 

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 Πετσενίκ Αδνάν, μέλος 2013-2014

Πετσενίκ Αδνάν 2015

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

 Σαλή Ογλού Χασάν, 2015

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γκοβεντάρ Τζεχάτ, μέλος  (2014-2017)

 

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Εμίρ Ορχάν, (μέλος 2014-2017)

 

Πρόεδροι Ν.Π.Δ.Δ.

 Πετσενίκ Αδνάν (βλ.παραπάνω)