Επικαιρότητα

Απόφαση 18/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

Με την απόφαση 18/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης προσαρμόστηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Κενταύρου , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4197/2017. Στην απόφαση ενσωματώνεται και το τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς.

Απόφαση 18/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης

Pages