Επικαιρότητα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Μύκης προκηρύσσει με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Μύκης", προϋπολογισμού 29.991,57€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την ανάθεση του έργου: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Κ. ΜΥΚΗΣ και Τ.Κ. ΩΡΑΙΟΥ", προϋπολογισμού μελέτης 56.480,00€ με Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Pages