Επικαιρότητα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου σύμβασης για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων οικισμών του Δήμου Μύκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Μύκης και των ΝΠΔΔ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Pages