Επικαιρότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Αναρτήθηκαν σήμερα 8/6/2018 στην "Διαύγεια" οι πίνακες (ονομαστικοί, βαθμολογίας & κατάταξης, απορριπτέων και Διοριστέου)

της προκήρυξης 168/2-5-2018 για την πρόσληψη Διευθυντή επι θητεία της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μύκης (Κ.Δ.Ε.Μ.).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ Κ.Δ.Ε. ΜΥΚΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆ιευθυντή επί θητεία στην Κοινωφελή Δημοτική ΕπιχείρησηΑνάπτυξης Μύκης Ν.Ξάνθης (Κ.Δ.Ε.Μ.)

Αιτήσεις υποβάλλονται από την επομένη μέρα της δημοσίευσης της περίληψης ανακοίνωσης (βλέπε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΗΣ Ν.ΞΑΝΘΗΣ (Κ.Δ.Ε.Μ.)) στον τοπικό τύπο και για δέκα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 εώς και Δευτέρα 23 Απριλίου 2018.

 

Ρίψη από αέρος εμβολίων δολωμάτων κατά της λύσσας για τον εμβολιασμό κόκκινων αλεπούδων

Από τις 01/04/2018 ξεκινά το Πρόγραμμα από αέρος ρίψεως εμβολίων δολωμάτων κατά της λύσσας για τον εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων, το οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Pages

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας : " Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Μύκης".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Pages