Επικαιρότητα

Πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της  Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

Προκήρυξη χορήγησης αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το έτος 2015.

Με το Γ/ΟΙΚ/2474/08.07.2015 ( ΑΔΑ : Ω2Σ17ΛΒ-ΠΡ0) έγγραφο της επιτροπής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προκηρύχθηκε η χορήγηση 40 θέσεων πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για την Περιφερειακής Ενότητα Ξάνθης.

Κοινωφελής εργασία - Ανακοίνωση οριστικού πίνακα κατάταξης ωφελουμένων

Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας Κατάταξης Ανέργων της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε επιβλέποντες φορείς για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης».

Οι επιλεγέντες για τοποθέτηση άνεργοι απευθύνονται άμεσα στο αρμόδιο κτάστημα του ΟΑΕΔ  προκειμένου να παραλάβουν Συστατικό Σημείωμα Υπόδειξης και να παρουσιαστούν στους Επιβλέποντες Φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ.

Ενημέρωση - Εξέλιξη της δράσης Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μύκης.

Για τις ανάγκες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην περιοχή συνάπτονται συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες κτηνιάτρους. Σε ετήσια βάση η υπηρεσία περισυλλογής αι διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς ανατίθεται σε ιδιώτη κτηνίατρο.

Στα πλαίσια της υπηρεσίας υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται :

Περισυλλογή και επανένταξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους οικισμούς του Δήμου Μύκης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 στον Διαδικτυακό Τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες-Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015,

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης:

Α. Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015», ο οποίος περιλαμβάνει 32.433 ωφελούμενους – εγγεγραμμένους ανέργους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ,

Pages