Ειδική στήριξη άρθρου 68 του κανονισμού 73/2009

Η ΕΑΣ Ξάνθης καλεί τους δικαιούχους της ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του κανονισμού 73/2009 , για το έτος 2014 να υποβάλλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά. 

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση.