Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο

Με τις διατάξεις του άρθρου 51 Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014) παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Αιτήματα για ένταξη στη ρύθμιση υποβάλλονται κατά το διάστημα :  από 14/4/2014    έως και   14/8/2014

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην 8456/12.05.2014 σχετική ανακοίνωση του Δήμου Μύκης , ή στο τηλέφωνο 25413523018 της αρμόδιας υπηρεσίας.