ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΡΙΤ

ΣΜΙΝΘΗ 06/04/2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΦΩΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΡΙΤ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ»

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης στις 27/03/2015 συζητήθηκε το πρόβλημα της  ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης  των καναλιών της ΝΕΡΙΤ στο Δήμο Μύκης.

Το πρόβλημα της ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης της ΝΕΡΙΤ που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των 60 οικισμών του Δήμου Μύκης είναι πολύ μεγάλο και παραμένει άλυτο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αναμεταδότες που είχε εγκαταστήσει παλιότερα η ΕΡΤ και που κάλυπταν εν μέρει το Δήμο Μύκης έχουν εγκαταλειφθεί 

και  ο Δήμος Μύκης έγινε «λευκή περιοχή» των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων.

Οι προσπάθειες του Δήμου για χρηματοδότηση αναμεταδοτών δεν εγκρίνονται με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι δημότες του Δήμου μας, ενώ πληρώνουν το ανταποδοτικό τέλος, δεν βλέπουν καν τηλεόραση.

            «Με βάση τον νόμο 4173/2013 (ΦΕΚ Α 169/2013) «η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. απευθύνεται προς το ευρύ κοινό, καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και απευθύνεται και προς τον απόδημο ελληνισμό. Προς τούτο χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό…».

Μεταξύ των πόρων που περιγράφονται στον ιδρυτικό νόμο, είναι και τα … «έσοδα από ανταποδοτικό τέλος αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας».

Κατ΄ εφαρμογή της διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 46/31.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3371/31.12.2013) με την οποία καθορίστηκε το ανταποδοτικό τέλος αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της ΝΕΡΙΤ, στο ποσό των τριών (3) ευρώ μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Βεβαίως έχουν απαλλαγεί του τέλους οι ΟΤΑ, όμως το τέλος εισπράττεται ανελλιπώς, από την 1/1/2014, από τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Μύκης, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, οι οποίοι όμως δεν απολαμβάνουν την αντίστοιχη παροχή που εν προκειμένω είναι η πλήρης ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της

περιοχής με το σήμα εκπομπής της ΝΕΡΙΤ, που βρίσκονται και τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ Ξάνθης, στο Δήμο Μύκης υπάρχουν 8.500 παροχές  νοικοκυριών στον Δήμο Μύκης.

Με έναν απλό υπολογισμό το συνολικό ανταποδοτικό τέλος προς την ΝΕΡΙΤ των κατοίκων του  Δήμου Μύκης ανέρχεται σε 306.000,00 € ετησίως ( 8.500 παροχές της ΔΕΗ x 36 €/έτος = 306.000,00 €).

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης αποφάσισαν ομόφωνα στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΦΩΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

 

1.    Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης, εκπροσωπώντας το σύνολο των κατοίκων του Δήμου,  εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια τους  προς την διοίκηση της ΝΕΡΙΤ για την μη επίλυση του προβλήματος της έλλειψης ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης της ΝΕΡΙΤ στους οικισμούς του Δήμου Μύκης.

2.    Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να λυθεί άμεσα το   πρόβλημα της ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης της ΝΕΡΙΤ στους οικισμούς του Δήμου Μύκης με ευθύνη της ΝΕΡΙΤ.

3.    Εάν κατόπιν των ανωτέρω δεν δοθεί λύση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί στις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να επιστραφεί στους κατοίκους του Δήμου Μύκης το συνολικό ποσό του καταβληθέντος  Ειδικού Τέλους υπέρ ΝΕΡΙΤ και το οποίο ετησίως ανέρχεται σε 306.000,00 €. ( 8.500 παροχές της ΔΕΗ x 36 €/έτος = 306.000,00 €)

4.    Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στην Διοίκηση της ΝΕΡΙΤ, στα συναρμόδια Υπουργεία, στους Βουλευτές του Νομού Ξάνθης, στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, στον Πρόεδρο της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και ως Δελτίο Τύπου σε όλα τα Ηλεκτρονικά και Έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Νομού Ξάνθης.