Ειδικό Δημοτικό σχολείο – Ενημέρωση γονέων

Το Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Τυφλών Θεσσαλονίκης  ενηµερώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην αξιολόγηση παιδιών µε προβλήµατα όρασης που φοιτούν σε σχολεία της περιφέρειας και θα είχαν ενδιαφέρον να ενταχθούν στη δύναµη του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου. Το σχολείο πλαισιώνεται από οικοτροφείο µε εξασφαλισµένη στέγη και τροφή. 
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τις σχετικές ανακοινώσεις.
Σχολική ένταξη μαθητών με προβλήματα όρασης.
Ενημέρωση γονέων.