Κατάσταση αιτήσεων για απόκτηση ή μετατροπή άδειας ΕΔΧ

Η Διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης γνωστοποίησε την κατάσταση αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ και μετατροπή σε ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ.

Κατάσταση αιτήσεων.