Παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ , σύμφωνα με τον ν. 4321/2015.

Γίνεται γνωστό οτι με την ΠΟΛ 1110 (ΦΕΚ 946/Β΄26.05.2015) υπουργική απόφαση , πρατάθηκε , για τις βεβαιβωμένες μέχρι 26/05/2015 οφειλές προς ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών , η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 , καθώς και η προθεσμία καταβολής προκαταβολής , μέχρι της 26 Ιουνίου 2015.

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ.